Turistické stezky 

 Úvod
 Na hřebeny I.
 Na hřebeny II.
 Na hřebeny III. 
 Velký Kriváň
 Malý Kriváň
 Velký Rozsutec
Steny
Chleb
 Vrátna Dolina
 Diery

 

 

 

  Mapy
  Fotogalerie
  Zajímavé odkazy

 

 

 

 

Tabi©2005


                               

Informace o Malé Fatře

Malá Fatra je velice rozlehlým a překrásným pohořím. Délka tohoto pohoří náležejícího do Západních Karpat je asi 52 kilometrů, maximální šířka pak dosahuje asi 16 kilometrů. Malá Fatra je budována krystalickými horninami, jen v obalové sérii nalezneme druhohorní sedimenty v podobě vápenců, slepenců či břidlic. V některých partiích se ale objevují i horniny prvohorního stáří (arkózovité pískovce, fylity aj.). Průměrná roční teplota dosahuje 3 až 6 st. C, takže Malou Fatru můžeme zahrnout do chladné klimatické oblasti. Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí
1 200 až 1 400 mm, souvislá sněhová pokrývka se udrží 80 až 130 dní v roce.

Tabi                                             

k.t@centrum.cz      
http://www.tabi.cz