Turistické stezky 

 Úvod
 Klínovec 
 Fichtelberg
 Rašeliniště
 Ryžovna
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mapy
Fotogalerie
Zajímavé odkazy

 

 

Tabi©2005


                               

Ryžovna

Obec vznikla někdy kolem poloviny 16. století. Nejprve byla součástí tzv. Hřebečného katastru, pod nějž spadal např. i Boží Dar, nebo Horní Blatná. Samostatnou obcí se stala až v roce 1849. Dostala jméno Ryžovna (německy Seifen). Ryžovna získala svůj název podle „rýžování“ krupek cínové rudy ze štěrkových naplavenin. V místních dolech se také těžilo stříbro, kobalt, po druhé světové válce i uran. Přestože tu kdysi žilo až 800 obyvatel v 70 domech, byl tu kostel i škola, je dnes Ryžovna jednou z nejopuštěnějších, téměř zaniklou, krušnohorskou obcí. Hlavním důvodem vylidnění obce byl poválečný odsun německých obyvatel a drsné horské podnebí.