Turistické stezky 

 Úvod
 Cyklotrasa 1
 Cyklotrasa 2
 Cyklotrasa 3
 
 Podyjí
 
 Bouřka
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Tabi©2005


                               

Znojemsko a Podyjí

Podobně jako řada dalších evropských vinařských oblastí může i Znojemsko za svoji současnou slávu poděkovat Římanům, přesněji řečeno jedné z legií císaře Marka Aurelia Proba, která na jižní Moravu pronikla ve druhém století našeho letopočtu a založila zde první vinice. Jednou z nejstarších vinic je Šobes. Tato vinice je pojmenována dle starého místního názvu pro nerovné a vysekané pole. Archeologické nálezy potvrzují, že lokalita byla osídlena již za doby starých Římanů. Velký rozvoj vinařství nastal v době Velkomoravské říše, kdy kníže Svatopluk nechal dovézt vinnou révu z Rakouska a Uher a začal cílevědomě zakládat první novodobé vinice.

Tabi                                             

k.t@centrum.cz      
http://www.tabi.cz