Turistické stezky 

 Úvod
 Podnebí
 Sluneční svit
 Srážky
 Teplota
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mapy
Fotogalerie
Zajímavé odkazy

 

 

Tabi©2005


                               

Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena dne 19. 3. 1976 na území o rozloze 83 km² zahrnujícím hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem. CHKO Pálava ochraňuje nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami pro chov zvěře.V nivě Dyje mezi Novými Mlýny a Bulhary se střídají lužní lesy s jinými mokřadními nebo vodními společenstvy.

Nebudu psát o tom jak je na Pálavě hezky ( to se všeobecně ví ), ale o tom jaké tam je podnebí. Byl jsme na Pálavě dvakrát za sebou a co je na ní zvláštní? No přece podnebí. 

Podnebí CHKO Pálava je teplé a suché. Svědčí o tom údaje z klimatologické stanice Mikulov. Průměrně lze v Mikulově počítat s osluněním 1800 hodin za rok. Zjištěná průměrná teplota vzduchu (na základě údajů z let 1947-1978) činí 9,6 °C. Pro vegetační období od dubna do září byl zjištěn průměr 16,1 °C. Nejteplejší měsíc je červenec s průměrnou teplotou vzduchu 19,6 °C, nejchladnější je leden s teplotou -1,5 °C. Za celý rok naprší v průměru 571 mm, z toho 367 mm ve vegetačním období. Sněhové srážky dosahují nejvíce 20 % ročního srážkového úhrnu. Sněhová pokrývka dosahuje nejvýše 15-25 cm a leží v průměru 40 dní v roce.

Tabi                                             

k.t@centrum.cz      
http://www.tabi.cz