Letošní květnový vandr nám zhatil koronavirus COVID-19

Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2, jenž se začal šířit do celého světa v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Za par měsíců došlo k uzavření hranic a zamezení volného cestování po českých luzích a hájích. Vlastní zkušenost s virem z daleké Asie měl už Jára Cimrman:

 V roce 1912 opouští Cimrman své liptákovské útočiště a vydává se na cestu do Traunu u Linze. Toto nevelké město vynikalo v Rakousku pouze ve dvou směrech: byla tu největší továrna na dynamit a největší sirotčinec. Cimrman byl vedením tohoto sociálního ústavu požádán, aby aplikoval své proslulé pedagogické zásady na sirotky.

Náhoda tomu chtěla, že se Cimrman do Traunu nikdy nedostal. Ve vlaku se totiž seznámil s profesorem Sajnerem, který se právě vracel z vědecké cesty po Asii, kde studoval problém dlouhověkosti. Stařičký profesor pojal k Cimrmanovi od první chvíle takovou náklonnost, že mu neváhal sdělit i ty nejintimnější zážitky. Když se ujistil, že mu ostatní cestující v kupé nevěnují pozornost, nenápadně se k Cimrmanovi naklonil, a téměř se dotýkaje ústy jeho tváře, důvěrně mu sdělil, že si ze své výpravy přiváží pravou, v Evropě zatím neznámou asijskou chřipku. Cimrman se vyptal na inkubační dobu a rozhodl se, že chřipku, kterou za devět dní dostane, nepoveze do sirotčince, ale že ji odstůně společně s profesorem Sajnerem. A tak se octl v pošumavském městečku Frymburk, kde Sajner působil jako ředitel starobince. Když se Cimrman po 19 dnech z nemoci zotavil zeptal se ho profesor Sajner na postřehy z průběhu nemoci. Cimrman, ale větší část nemoci prožil jen v halucinacích a tak pouze na kus papíru tužkou nakreslil svoje vidiny. Profesor Sajner si do pravého dolního rohu poznamenal: Cimrman - Co viděl 19. Podobnost kresby a digitální fotografie, kterou pořídil 中国科学院武汉病毒研究所) (Wuchanský institut virologie) je jasná. Cimrman viděl a také prodělal onemocnění COVID-19 už v roce 1912 v pošumavském městečku Frymburk.


Tento nevandr se inspiroval Járou Cimrmanem a jeho dílem.
Jára Cimrman je fiktivní postava univerzálního českého génia, vytvořená Jiřím Šebánkem, Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem.