Přírodní památka Krtské skály
 
Chráněné území se nachází asi 1 km jižně od obce Krty. Vyhlášeno bylo v roce 2002 a rozkládá se na ploše 88,8454 hektaru. Nalézá se na rozlehlém zalesněném návrší, jehož nejvyšší bod má nadmořskou výšku 525 metrů. Jsou četné zvětralé skalní výchozy, balvanité sutě, roztroušené balvany a bývalé drobné lomy. Geologické podloží tvoří biotická žula, která zde byla těžena již v roce 1634.
V roce 1872 zde těžbu obnovil Kilián Pokorný, největšího rozmachu těžba dosáhla za jeho syna Jaroslava, který zaměstnával až 100 kameníků. Místní kvalitní žula byla použita například při stavbě mostu Legií v Praze, zámku v Krásném Dvoře nebo kostela v Žatci. Poslední lom byl uzavřen v roce 1974.
 
Prostřední lom

Krtský rybník

Kofiler

Horní lom

Boží kámen 525 m.n.m