Domažlicko, Český les
 
Čerchov 1041 m.m.m.
Na vrcholu stojí vojenská betonová věž vysoká přes 30 metrů a kamenná Kurzova rozhledna z roku 1905, vysoká 24 metrů, s výborným výhledem (za ideálních podmínek až na Alpy). Průměrná roční teplota vzduchu na Čerchově činí 4,2 °C, průměrný roční úhrn srážek 1168 mm. Dřívější výška 1042 m je výškou geodetického bodu, jehož kamenný hranol ční nad terénem.

   

   

   

Pohled do malebného kraje pod Čerchovem

Chodská chalupa

Domažlice

Smuteční kaple Klenčí pod Čerchovem


Pomník Jindřicha Šimona Baara

Pomník Jana Sladkého Koziny

Akvadukt přes železnici

Dřevěná novostavba, která nahradila původní akvadukt stržený v roce 1984, je jedinou svého druhu v ČR. Nikde jinde totiž neteče voda nad železniční tratí. Nikde jinde nemůžete podél proudící vody v dřevěném akvaduktu projíždět na kole.