Prach ze Sahary nad Vysočinou 30 - 31.3.2024

Suspendované (prachové) částice PM10

Co to je? Jako suspendované (laicky prachové) částice PM10 označujeme částice pevného a kapalného skupenství (tzv. aerosol) v ovzduší o průměru do 10 μm. Je to tedy směs částic různého chemického složení, kterou spojuje právě jejich velikost. Obecně platí, že čím menší částice je, tím je potenciálně nebezpečnější, protože proniká hlouběji do dýchacího systému nebo až přímo do krevního oběhu. Částice jako takové mohou samy o sobě působit dráždivě. Zároveň však na ně mohou být navázány různé zdraví škodlivé látky, jako například těžké kovy nebo polycyklické aromatické uhlovodíky.


30.3.2024 v 7:00

30.3.2024 v 15:30

30.3.2024 v 17:00


31.3.2024 v 8:00

  

Foto mobil Samsung S22


Obrázek z průmyslové kamery 31.3.2024 v 19:00