Pomalý zánik Poldi Kladno

Původně Vojtěšská huť byla pojmenována po jednom ze zakladatelů Vojtěchu Lannovi. Spolu s bratry Kleinovými a Václavem Novotným vlastnili již na Kladně uhelné doly. Huť zahájila činnost v roce 1855 se dvěma pecemi tzv. belgického stylu. Architektonické ztvárnění dalších 4 pecí z let 1858 - 1860 v podobě věží s cimbuřím, inspirované tzv. italským hradním stavitelstvím, je připisováno Vojtěchu Ignáci Ullmanovi. Kvůli dodávkám koksovatelného uhlí byl areál hutí již od roku 1855 propojen Buštěhradskou dráhou s ostatní železniční sítí a od roku 1858 Kladensko - Nučickou dráhou se zásobami železné rudy u Nučic a ložisky vápence u Tachlovic a Mořiny.

Vojtěšská huť - 2012
 

         

Vojtěšská huť - 2013
Foto mobil Samsung B2710


Vojtěšská huť - 2015
Foto ze střechy elektro objektu Vysoké Pec

     

Hradlo Dříň - 2016
Z dalších objektů je restaurace a ubytovna


Vojtěšská huť - 2016
Objekty v bývalé huti

Vojtěšská huť - 2017
Objekty v bývalé huti - Elektro objekty Malý a Velký hříbek

Objekty v bývalé huti


Vojtěšská huť - 2018
Opuštěný Zeolit

 

Opuštěné objekty v roce 2018

Koněv 2018


Vojtěšská huť - 2019
Zeolit v roce 2019