Pomalý zánik Poldi Kladno

Kladenská huť Poldi bývala pýchou českého průmyslu a ocel s touto značkou se vyrábí dodnes.
Její historie se začala psát přesně před 120 lety, kdy ji založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby, Karl Wittgenstein.

Bývalá Poldi Kladno - 2010
 

 

   

 


Bývalá Poldi Kladno - 2012
Pohled na torzo Ocelárny 2 ze střechy elektrorozvodny.


Bývalá Poldi Kladno - 2013
Pohled na torzo Ocelárny 2 ze střechy elektrorozvodny.


Bývalá Poldi Kladno - 2015
Kladenská huť Poldi - východ a západ slunce.

 
    

    

    

    

             
       

 


Bývalá Poldi Kladno - 2015
 


Bývalá Poldi Kladno - hala ZK3
Hala ZK3 roce 2010

 


Hala ZK3 rok 2015

 

Zde stávala hala ZK3 rok 2016

Zde stávala hala ZK3 rok 2017

     

 


Bývalá Poldi Kladno - 2015
 Torzo objektu pece "Y"


Bývalá Poldi Kladno - 2015
 Torzo objektu "Údržba OC2"


Bývalá Poldi Kladno - 2015
 Ulice mezi Válcovnou 1 a budovou Ocelárny 2


Bývalá Poldi Kladno - 2015
 Budova bývalé Hmotárny

   

Budova bývalé Hmotárny - demolice 2017

Budova bývalé Hmotárny - demolice 2018

   

 


Bývalá Poldi Kladno - 2015
Podzim na Ocelárně 2


Bývalá Poldi Kladno - 2015
Pohled na torzo Ocelárny 2 ze střechy elektrorozvodny - prosinec 2015


Bývalá Poldi Kladno - 2015
Pohled na šrotiště Poldi


Bývalá Poldi Kladno - 2016
Jaro plné změn - začala demolice Poldi Kladno

   

Torzo kontilití

Torzo OC2 se proměnilo v haldu šrotu

Po budově OC2 a kontilití už není ani památky

Torzo budovy OC2

 

Údržba OC2 před demolicí

Údržba OC2 po demolici

       

Zasilatelna POLDI

Zasilatelna POLDI 2017

Válcovna 1

Innocenti

       

Válcovna 1 a Innocenti po demolici - říjen 2016

       

Válcovna 1 a Innocenti po demolici - prosinec 2016

     

Čerpací stanice ČS2

       

Bývalá Poldi Kladno - 2017 - 2018
Čerpací stanice Poldi Kladno

 

Brusírna ocelí

   

Brusírna ocelí po demolici 2017

Demolice elektrobudovy Válcovna 6 -7 2017

Demolice elektrobudovy Válcovna 6 -7 2018

 

Pohled ze střechy elektrorozvodny na vyčištěný prostor OC2 v roce 2017

"Bílý dům" Poldi Kladno 2018 - demolice ukončena


Bývalá Poldi Kladno - 2018
Demolice Poldi pokračuje


POLDI Kladno 2018

     

Demolice odkalovacích nádrží - podzim 2018


Poldovské pláně 2018


Bývalá Poldi Kladno - 2019
Demolice Vývojového poloprovozu

Poldi v roce 2019


Bývalá Poldi Kladno - 2020
Vývojový poloprovoz a ČS3

Vrátnice u bývalé elektrárny 2

Objekt kantýny OC2

     

Poslední budova brusírny ocelí

Poldi Kladno v roce 2020


Trosky elektro objektu Valcoven1

Celkový pohled na hlavní ulici POLDI
Levá strana bývalé provozy OC2, pravá strana bývalé provozy Válcovny 1


Bývalá Poldi Kladno Elektrárna 2 - 2015/2016
Objekt Elektrárny 2

   

Demolice Elektrárny 2

           
     

Historické snímky Elektrárny 2