Pomalý zánik Poldi Kladno

Provoz koksovny byl zahájen v roce 1944 a v témže roce bylo vyrobeno 198 tisíc tun koksu. Rozšíření se koksovna dočkala ještě v roce 1955, kdy byly stávající dvě baterie rozšířeny o jednu baterii s 36 komorami. V roce 1967 byla zrušena koksovací baterie č.1 a zbývající dvě přešly po zrušení vysokopecního provozu v roce 1976 na výrobu otopového koksu. Výroba byla ukončena v druhé polovině 80. let a od té doby probíhala demolice areálu.

Bývalé koksovny Poldi - 2012
 

     

Bývalé koksovny Poldi - 2015
Září 2015

   

Bývalé koksovny Poldi - 2015
Zde už probíhá revitalizace

Bývalé koksovny Poldi - 2018