Turistické stezky 

 Úvod
 Cyklotrasa 1
 Cyklotrasa 2
 Cyklotrasa 3
 Cyklotrasa 4
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Tabi©2005


                               

Břeclavsko a Lužní les

Lužní les lemující řečiště Dyje a Moravy představuje svou rozlohou přes 3500 ha nejrozsáhlejší komplex svého druhu v Evropě. Lesy protkané sítí kanálů, mrtvých ramen a tůní jsou v evropském měřítku ojedinělou oblastí a jako takové byly v roce 1993 pod názvem Mokřady dolního toku Dyje zapsány do seznamu Ramsarské konvence. Toto území mimořádné přírodní a kulturní hodnoty se nachází také v Biosférické rezervaci Dolní Morava (UNESCO), jeho severní část leží v Lednicko-valtickém areálu, zapsaném na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, jsou zde vyhlášeny dvě národní přírodní rezervace (Cahnov a Ranšpurk) a leží zde i dvě součásti soustavy Natura 2000 a to ptačí oblast Soutok - Tvrdonicko a evropsky významná lokalita Soutok - Podluží.

Tabi                                             

k.t@centrum.cz      
http://www.tabi.cz