Přírodní rezervace Šance
 
 
Přírodní rezervace Šance je součástí přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Hlavním motivem ochrany jsou zde skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka, dubový les, lipové javořiny a také ohrožené druhy rostlin a živočichů. Jako přírodní rezervace byla oblast vyhlášena v roce 1982 a má rozlohu necelých 117 ha. Přírodovědnou hodnotu jižních svahů nad spodním tokem Břežanského potoka objevil významný pražský entomolog 19. století Franz Anton Nickerl, a to nálezem několika významných druhů hmyzu. V současné době se zde kromě významných druhů bezobratlých živočichů chrání cenná rostlinná společenstva s výskytem vzácnějších druhů rostlin.
 
Přírodní rezervace Šance, jaro 2018

Franz Anton Nickerl či česky František Antonín Nickerl (4. prosinec 1813 - 4. únor 1871) byl pražský, evropsky proslulý lepidopterolog, lékař a profesor zoologie německého původu.

Mapa přírodní rezervace Šance