Rádiové vysílací středisko - VU 3255 RVS1 – Studánka – Unhošť

Bývalý přísně tajný a střežený vojenský prostor ČSLA a AČR Studánka nedaleko Unhoště ukrývá mohutný spojovací bunkr, sloužící za studené války ke spojení s frontovými liniemi. Srdcem areálu byl zodolněný povrchový objekt, vystavěný v roce 1954. Obrana perimetru byla v roce 1972 tvořena trojitým plotem. Nebyla to náhoda, v tomto roce totiž objekt převzalo vojenské zpravodajství (VI. správa Ministerstva vnitra – III. odbor). Třetí plot byl kontaktní – elektrický s napětím 400 voltů, ten byl však zapnut pouze za bojové pohotovosti. Za mírového stavu byla obrana tvořena detekčním drátem a několika SUPy – samostatně útočícími psy. Ti byli v areálu dohromady čtyři. Občas se objevují také spekulace, zdali mezi 2. a 3. plotem nebyly, v několika prostorech, použity také pyrotechnické nástrahy. Uvnitř vnitřního areálu se nacházely čtyři železobetonové pevnůstky pro střelce. Střílny byly namířeny směrem k objektu.

Fotografie z akce (Samsung Galaxy A3 2017) v lednu 2019