Turistická stezka Beroun - Lom Alkazar - Srbsko  - Beroun

Lom Alkazar
Etážový lom Alkazar byl založen v roce 1908. Těžily se zde prvohorní narůžovělé masivní vysokoprocentní slivenecké vápence zejména pro metalurgické, saturační a chemické účely. Nadrcený materiál se dopravoval lanovkou přes řeku k nákladišti na železniční vlečce při trati Praha-Zdice. V roce 1939 měl lom 56 zaměstnanců. Na sklonku 2. světové války chtěli lom využít Němci jako podzemní továrnu na výrobu zbraní. Pracovala zde Todtova polovojenská organizace. Továrna však nebyla nikdy dokončena. V té době sem vedla z Berouna úzkokolejná železnice, jejíž násep je dodnes patrný na okraji louky směrem k Berounu. Po skončení války zde již nedošlo k obnovení těžby. V letech 1959-1965 byl v lomu ukládán nízkoradioaktivní odpad. Po roce 1991 byl odpad odvezen do Všebořic a do dolu Richard u Litoměřic, štoly U štěrkovny a Hlavní štola byly v roce 1998 zality betonem, aby se zabránilo radioaktivní kontaminaci.

Tetín
Tetín patří k nejstarším vesnicím v České republice. Místo bylo osídleno již v paeolitu a době hradištní. Počátky Tetína jsou v pověstech spojovány s Krokovou dcerou Tetou, ale archeologický výzkum je datován do poloviny 10. století. Počátkem 10. století zde byl dřevěný knížecí dvorec, který byl vdovským sídlem kněžny sv. Ludmily, která zde byla v roce 921 zavražděna. V 11. a 12. století zde bylo sídlo Tetínské župy, která spravovala celé Podbrdsko. Tetín je zmiňován v zakládací listině vyšehradské kapituly. V roce 1288 zde měl sídlo královský lovčí. Ke konci 13. století byl hrad přestavěn na sídlo přemyslovských levobočků. V roce 1321 hrad držel Štěpán z Tetína, který Tetín prodal císaři Karlu IV. Ten pak tetínské panství připojil ke Karlštejnu. Roku 1422 během husitských válek byl hrad zničen. Lokalita byla vážně poškozena vápencovým lomem počátkem 20.století.

Srbsko
Název obce znamená oblast, kde žijí Srbové. Z dohledaných podkladů je velmi pravděpodobné, že počátky Srbska lze přímo spojit s jednou z nejstarších událostí českých dějin, se zavražděním svaté Ludmily na nedalekém hradišti Tetíně v roce 921. Jak uvádějí legendy a kroniky, po smrti knížete Vratislava I. ustanovili předáci za ještě nezletilého Václava do čela státu dvě ženy, jeho matku Drahomíru a jeho babičku Ludmilu. Drahomíra měla vést vládu a Ludmila zase přípravu Václava k budoucímu panování. Drahomíra však využila svého postavení a nařídila, aby Ludmila opustila Václava a odešla na Tetín. S Ludmilou odešli i její věrní tzv. familia ("rodina"), kterou byl obklopen každý světský nebo církevní činitel té doby. Protože Ludmila přišla jako nevěsta do Čech ze Srbska (Lužické Srbsko), lze očekávat, že jádrem její družiny byli služebníci z její původní vlasti. Po jejím zavraždění "srbové" zjevně dále pobývali v tetínském okolí a lze se tedy domnívat, že se usídlili i v oblasti nynější obce.

Fotografie z akce (Samsung Galaxy A3 2017) 5.2.2019 při -12°C

Tetín

Tetín

Tetín

Šanův kout

Šanův kout

Šanův kout

Lom Alkazar

Na Bříči (mezi Srbskem a ústím Kačáku)

Lom u Tetína

Lom u Tetína

Most v Srbsku

Vlevo bývalá budova ředitelství lomu

Bývalá budova ředitelství lomu

Pohled na Srbsko

Na Bříči (mezi Srbskem a ústím Kačáku)

Na Bříči (mezi Srbskem a ústím Kačáku)

Bývalá budova ředitelství lomu

Na Bříči (mezi Srbskem a ústím Kačáku)

Okolí ústí Kačáku Okolí ústí Kačáku

Okolí ústí Kačáku

Okolí ústí Kačáku

Okolí ústí Kačáku

Okolí ústí Kačáku

Okolí ústí Kačáku

Okolí ústí Kačáku

Okolí ústí Kačáku Okolí ústí Kačáku

Lom Alkazar

Lom Alkazar

Lom Alkazar

Na Bříči (mezi Srbskem a ústím Kačáku)

Tetín

Tetín