Přísečnice a příchod studené fronty 26.12.2016
 
Vodní nádrž Přísečnice je přehradní nádrž v okrese Chomutov, v nadmořské výšce 732,8 metrů, na náhorní planině středních Krušných hor. Má plochu 362 hektarů, průměrná hloubka je okolo 50 metrů. Nejvyšší hloubka je 57,6 metrů. Nádrž slouží k zásobování měst a obcí okresů Chomutov, Most, Teplice a Louny v podkrušnohorské pánvi pitnou vodou. Přehradu napájí Přísečnický potok a přívodní štolou vedený potok Černá voda. Odtok z přehrady pokračuje na německé území a vlévá se do říčky Zschopau.V zaplavené oblasti stálo staré krušnohorské hornické město Přísečnice, které bylo v letech 1973 až 1974 zbouráno. Kvůli zřízení 1. ochranného pásma musely být zbourány i obce Dolina, Kotlina a Rusová. Stavba 50 metrů vysoké sypané hráze začala v letech 1969 až 1970 a přehrada byla napuštěna v roce 1976.
 
Před příchodem studené fronty bylo nádherné fotogenické světlo a ...
 

     

... dost foukalo.


Beaufortova stupnice síly větru
Beaufortovu stupnici sestavil v letech 1805-1808 britský kontraadmirál sir Francis Beaufort (1774 - 1857). Beaufortova stupnice umožňuje odhad síly (rychlosti) větru podle vlnění mořské hladiny. Stupnice je praktická, nevyžaduje použití přístrojů. Slovní označení síly větru se používá také v meteorologii.

 
Stupeň Vítr km.h Na souši ( jelikož jsme ve vnitrozemí tak údaj z mořské hladiny je zbytečný)
0 bezvětří < 1 kouř stoupá kolmo vzhůru
1 vánek 1 - 5 směr větru lze poznat podle pohybu kouře.
2 větřík 6 - 11 listí stromů šelestí
3 slabý vítr 12 - 19 listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu
4 mírný vítr 20 - 28 vítr zvedá prach a útržky papíru
5 čerstvý vítr 29 - 39 listnaté keře se začínají hýbat
6 silný vítr 40 - 49 telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné
7 mírný vichr 50 - 61 chůze proti větru je obtížná, celé stromy se pohybují
8 čerstvý vichr 62 - 74 ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná
9 silný vichr 75 - 88 vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech
10 plný vichr 89 - 102 vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech
11 vichřice 103 - 114 vítr působí rozsáhlá pustošení
12 - 17 orkán > 117 ničivé účinky (vítr odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami)

Měření větru v Krušných horách 27.12.2016

Měření na Měděnci 850 m.n.m. a náš měřící vůz - max. 76km/h v 10:30 hod.

Největší náraz větru jsme naměřili na Komří Vížce 808 m.n.m. a to max. 97 km/h ve 12:45 hod.

Prudká změna počasí


Přechod studené fronty přinesl do Krušných hor zimní počasí 31.12.2016

Foto Sony Xperia M2 Aqua

   

Foto Canon A2500